skip to the main content area of this page
Products

Waarom Online Backup?


De meest voorkomende oorzaken van dataverlies zijn:

Brand

Zelfs uw zorgvuldig gemaakte backups op tapes of andere media kunnen bij een brand onherstelbaar beschadigd geraken.

Diefstal

Stel dat er wordt ingebroken bij uw bedrijf en de dieven gaan aan de haal met uw externe backups, of erger nog; een volledige server!

Virus

Steeds meer en meer zijn bedrijfsgegevens het ultieme doelwit van virusschrijvers. Dataverlies of corruptie kan een enorme set-back betekenen voor uw bedrijf.

Crash

Uw server crasht, waardoor heel het bedrijf lam ligt. Wij zorgen ervoor dat uw bedrijf zo snel mogelijk beschikt over de meest recent gebackupte data.

Menselijke fout

Vergissen is menselijk, maar wat als net dat ene kritieke bestand wordt verwijderd? Wat als de backup net die ene dag niet gemaakt werd?


Met BackupNet hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over foutieve of corrupte backups, of backups die niet worden uitgevoerd. BackupNet zorgt ervoor dat uw backups goed verlopen, zonder risico’s en zonder tussenkomst van duur personeel.